PESA och TESA

IVF vid avsaknad av spermier i sädesvätskan

Då spermier saknas i sädesvätskan kan man ofta hitta spermier i bitestiklar eller testiklar med hjälp av nålapsirationsteknik.

Om orsaken är stopp i sädesledaren, till exempel efter infektion eller sterilisering, kan spermier uthämtas från bitestikeln (PESA). Är orsaken är nedsatt produktion av spermier kan man uthämta spermier direkt från testikeln (TESA) genom  nålbiopsier. PESA och TESA  görs i lokalbedövning.

För att hitta spermier i svårare fall har Livio Fertilitetscentrum i Göteborg infört en ny metod, MikroTESE. Här letar man spermier i testikelvävnad som plockats ut med hjälp av operationsmikroskop. MikroTESE  görs också i lokalbedövning.

Samtidigt har kvinnan stimulerats inför en IVF-behandling. Finner man spermier kan dessa användas för att befrukta de uttagna äggen med mikroinjektion (ICSI).