Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation. Vissa kan signeras elektroniskt, se meny till vänster.

Inför Nybesök

För signering elektroniskt se “Elektronisk signering” i menyn till vänster.


Inför provrörsbefruktning (IVF) / insemination (AIH)

För signering elektroniskt av samtycke Insemination AIH se “Elektronisk signering” i menyn till vänster.


Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

Samtycket gäller bara ett försök

För signering elektroniskt se “Elektronisk signering” i menyn till vänster.


Inför nedfrysning av ägg


Inför nedfrysning av spermier


Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

För elektronisk signering av Samtycke för partner se “Elektronisk signering” i menyn till vänster.


Begäran om journalkopior


Efter födsel

Vänligen kontakta kliniken för mer information.